Overslaan en ga door

PRIVACY

BELEID

Contacteer ons
Transporteur van het jaar

Privacybeleid NDQ Logistiek

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons beleid beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, verwerken, overdragen, beveiligen en bewaren. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze bedrijfsgegevens:

NDQ logistics
Koffieweg 2,
BE-8380 Zeebrugge
+32 / 50 33 42 84
VAT nr: 0870.091.384

Persoonsgegevens die wij verwerken

We process your personal information as soon as you make use of our services and/or because you have provided this information to us yourself.
Below you will find an overview of the personal information that we process:

– First name and surname
– E-mail address
– Telephone number
– Internet browser and device type

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op om dit te verduidelijken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op per mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– To send our newsletter and/or advertising brochure
– To be able to call you or email you about energy transition
– To contact you by email if this is necessary in order to carry out our services
– To inform you of any changes to our services and products
– To deliver goods and services to you
– We analyse your behaviour on the website in order to improve the website and tailor the range of products and services to your preferences.
You are not obliged to disclose your personal information, although it is only logical that the provision of certain services is not possible if you decline to provide this.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij ons bent.

Als men geen klant meer is, worden persoonsgegevens verwijderd binnen de 12 maanden, uitgenomen de gegevens die we wettelijk moeten bijhouden, zoals bijvoorbeeld facturen en boekhoudkundige documenten.

Bij een prospect worden de persoonsgegevens verwijderd 3 maand na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Alle info over welke cookies wij gebruiken kan u vinden in ons uitgebreid cookiebeleid op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons per e-mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs hetzij per e-mail of per post naar onze maatschappelijke zetel, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be